Informatie een morele overweging

Informatie een morele overweging

septiembre 8th, 2015 // 12:30 pm @

Informatie, het lijkt wel of de hele wereld voortdurend bezig is met informatie. Via linkedIN, Via Facebook, Via Twitter, en zelfs via de oude media «televisie en radio».
Maar wat is informatie nou eigenlijk? Wanneer heeft informatie waarde? Welk nut heeft het om informatie te beheersen? Waarom zou je überhaupt trachten om iets met informatie te doen? Sinds wanneer is het lezen en delen van informatie een doel op zich geworden? Wat heb je daar nou aan?

Informatie is overal en altijd aanwezig. Wat de waarde van informatie is ligt aan ons filter. Het filter waarmee wij toestaan dat sommige informatie ons wel bereikt en andere informatie niet.
Soms is dat filter een gevolg van onze opvoeding of onze interesses op dat moment. Soms is dat filter een organisatie, bedrijf, overheid of een ander mens.
Informatie is dat waarmee een mens een oordeel kan vellen over een groter geheel. Informatie is dat waarmee een mens een beeld schept over de wereld waarin hij of zij verkeerd.
Informatie is soms dat wat men uit communicatie haalt van anderen. Echter lijken wij ons veelvuldig en voor een groot deel te richten op de informatie die gegenereerd wordt door anderen.
Wanneer is het voor het laatst geweest dat je informatie hebt opgedaan bij de bron van iets?
Wat is de informatie? Welke waarde heeft deze? Wat zegt de bron van de informatie over de informatie? Hoe vaak pas jij deze drie vragen toe?

Informatievoorziening, ook wel eens informatiemanagement genoemd is de kunst om in een dynamische wereld van informatie de juiste zaken te selecteren die het mogelijk maken om een keuze te maken in overeenstemming met de doelstelling van een individu of organisatie.
De eerdere drie vragen zijn daarbij van doorslaggevende aard. Toch zie je dat deze vragen nagenoeg niet gesteld worden.

In een muziekstuk van Billy Idol (album Cyberpunk) wordt informatie «the power and currency in the virtual world» genoemd.
Is dat zo? Is informatie gelijkgesteld aan macht? We weten in ieder geval dat stukjes informatie inmiddels gelijkgesteld zijn aan een valuta.
Informatie lijkt veel op goud, soms heb je een klomp zuiver goud en soms heb je een klomp met allerlei zaken en wat sporen goud.
Het internet lijkt de laatste jaren wel op een leeggeraakte goudmijn. Veel van wat er te vinden is kent nagenoeg geen waarde.
Terwijl het ooit een ideaal beeld was om vrij met elkaar informatie te delen en te gebruiken.
Want mensen die iets niet weten, zijn in het nadeel ten opzichte van mensen die dat wel weten. Het internet zou daar een einde aan maken, toch?
Als we onze wereld beschouwen en de ontwikkelingen sinds de vorige eeuw volgen lijkt alles erop te wijzen dat zowel overheden als bedrijven trachten informatie af te schermen, beschermen en vooral exclusief te maken.
Dat is de reden dat er gestreden wordt tegen bewegingen zoals Wikileaks en dat er verdragen in het leven worden geroepen om informatie voor mensen te verbergen, zoals de herkomst van producten, de ingrediënten van producten, het gebruik van oude wijsheden wordt ontraden en het vermogen om zelf informatie te kiezen, op te zoeken, te verkrijgen en daar de drie vragen op los te laten wordt geleidelijk aan verminderd. Een zorgwekkende ontwikkeling.
En dan heb je ineens een gewetensvraag te pakken. Is informatie een gemeenschappelijk goed dat het eigendom is van iedereen op deze wereld?
Mag je levensreddende informatie achterhouden voor een groep met mensen waar je het ideologisch niet mee eens bent?
Mag je informatie achterhouden voor een groep mensen die niet gelijkgestemd zijn?

Goud is waardevol omdat het schaars is. Informatie is waardevol omdat het schaars gemaakt wordt.
Daar kunnen we als mensen een verandering in brengen. Door vrij informatie te delen, waardevolle informatie die bijdraagt aan de maatschappij en het individu in de maatschappij.
Binnen organisaties zie je vaak dat informatie gebruikt wordt voor beslissingen.
Daartoe wordt de organisatie ingericht om rapportages te brengen, management informatie systemen te gebruiken, business intelligence te ontwikkelen.
Dit omdat het teveel werk is om aan de mensen in een organisatie te vragen hoe het ervoor staat, toch?
Financiële informatie voor investeringsbeslissingen, Human Resource informatie voor beslissingen over het personeel, Productie informatie om te weten hoeveel er geproduceerd wordt, Verkoop en forecast informatie om de winst te voorspellen…
om uiteindelijk de ultieme informatie voort te brengen het externe verslag. Waarin de eigenaren kunnen lezen hoe goed het gaat met de organisatie, de belasting kan lezen hoeveel er afgedragen moet worden en de potentiële kapers op de kust te laten zien dat er spierballen zijn.
Hoeveel van die informatie wordt daadwerkelijk gebruikt om te komen tot de realisatie van de doelstellingen?
En welk gedeelte van die informatie is zonder vervuiling tot stand gekomen? (vervuiling is het moment waarop een mens de informatie corrigeert of bijstuurt gebaseerd op haar of zijn beeld van wat de informatie zou moeten zijn).

Zelfs in de wetenschappelijk hoek is het aanpassen van informatie gebaseerd op een eigen overtuiging of wereldbeeld aan de orde van de dag.
Niet met kwade intentie, maar omdat men gewoonweg de realiteit van de informatie op een gegeven moment niet aankan en men besluit dat de uitkomst verkeerd is.
Er zal wel iets in het onderzoek, het proces of in de waarneming mis zijn gegaan.

Kortom, wat is waar? Wat is echte informatie en waar zijn we allemaal mee bezig?
En zouden we dingen kunnen doen zonder dat daar informatie aan ten grondslag ligt?
Haal je hoofd uit de informatiestroom en kijk eens rond…naar de bron van veel informatie, de werkelijkheid die jou omringt,
met een paar vragen een open vizier en een oprechte intentie vindt je daar meer informatie dan alle systemen die we met ons allen gemaakt hebben.

Veel plezier met jouw informatiegaring!


Category :

Comments are closed.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Singularity, BOOM!

26 febrero, 201626 febrero, 2016
Singularity, BOOMSingularity, the point at which everything you understood to be true and all the rules and laws are broken. A lot of people worry about the future and the singularities we will endure as humans. The singularities that will put many people out of work, or so they believe. (más…)

Information appliance = future!

24 noviembre, 201524 noviembre, 2015
Information appliance_futureWill Information appliances be the future of information and communication technology and information services? No, I am not writing about app's or applications. The difference is that app's or applications give us information to work with. As mentioned in the information integration theory we as humans still need to understand and integrate the information in our organic decision proces. (más…)

Neem de BIC op in uw visie!

30 septiembre, 201530 septiembre, 2015
Griesenko.nlDe business information controller, deze term kent u nog niet, maar binnen de aankomende vijf jaar zult u zeker kennismaken met deze nieuwe rol binnen bedrijven die ervoor zal zorgen dat informatie de "enabler" zal zijn van uw organisatie, de specialist op het gebied van de informatiestromen en wat deze informatiestromen voor uw organisatie betekenen. Iedere dag stroomt informatie uw bedrijf binnen en uit, e-mail, sms, whatsapp, twitter, linkedin, facebook en the cloud... Een aantal voorbeelden van de rivieren en het aantal kanalen waar de informatie doorheen stroomt. Een informatiekanaal is een goed beheerste stroom aan informatie over een bewust gekozen medium met één of meer specifieke doelen, een informatierivier is een wilde en onstuimige stroom aan informatie. Waar stroomt die informatie naartoe? Welke waarde vertegenwoordigt die informatie? Hoe maximaliseer ik de waarde van informatie? Op welke manier kan ik de informatie inzetten om de doelstellingen te bereiken. Allerlei vragen waar de "Business Information Controller" antwoord op kan geven. Deze rol dicht het gat tussen "Business" en "IV/ICT" in een wereld waarin informatie bijna organisch tot stand lijkt te komen. Opleidingen richten zich meer en meer op dit gebied, het combineren van meerdere discipline's om tot een beter resultaat te komen. Wilt u de toekomst voorzien? Wilt u de informatiehuishouding van nu omzetten in de toegevoegde waarde van morgen, neem een business information controller op in uw visie van de toekomst.

Informatie een morele overweging

8 septiembre, 20158 septiembre, 2015
InformatieInformatie, het lijkt wel of de hele wereld voortdurend bezig is met informatie. Via linkedIN, Via Facebook, Via Twitter, en zelfs via de oude media "televisie en radio". Maar wat is informatie nou eigenlijk? Wanneer heeft informatie waarde? Welk nut heeft het om informatie te beheersen? Waarom zou je überhaupt trachten om iets met informatie te doen? Sinds wanneer is het lezen en delen van informatie een doel op zich geworden? Wat heb je daar nou aan? (más…)

Bedrijfsarchitectuur is ten dode opgeschreven

1 septiembre, 20151 septiembre, 2015
Bedrijfsarchitectuur is ten dode opgeschrevenBedrijfsarchitectuur is hopeloos ouderwets en overbodig. Enterprise Architecture zoals ze het in het Engels noemen is ten dode opgeschreven. Ten eerste beloven veel architecten dat het zou bijdragen aan het oplossen van problemen, men zegt daarbij dat samenhang, standaardisatie en uniformering de problemen als sneeuw voor de zon doen wegsmelten. In de echte wereld blijkt het een beperking in het toepassen van oplossingen en technieken die nu beschikbaar zijn, door Enterprise Architectuur loop je daarmee altijd achter op de markt. Daarmee levert deze architectuur geen enkele oplossing voor de huidige problemen in de echte wereld. Ten tweede verzekerde een aantal architecten mij dat het ervoor zou zorgen dat de weg naar de visie (oftewel de strategie) makkelijker zou worden door de kaders, de richtlijnen en het beleid dat voort zou komen uit de architectuur...dus in plaats van mee te helpen in het bereiken van doelen werpt het alleen extra barrières op wanneer je op weg bent om iets te bereiken. Vreemd dat er mensen zijn die denken dat belemmeringen een bijdrage zijn. Enterprise Architecten klinken daardoor als Business Controllers die opgeleid zijn als Financial Controller, halsstarrig samenhang, uniformiteit en standaardisatie nastreven in plaats van echt te kijken wat een organisatie nodig heeft en dat kan zomaar onsamenhangend, divers en pluriform zijn! Wat mij betreft meer solution architectuur en meer nadenken, minder beleid, kaders en richtlijnen zodat mensen het verschil kunnen maken!

Aangenaam overleg Ben Erren MScEA student en Prof. Dr. Hans Mulder MScBA

30 junio, 201530 junio, 2015
Ferdinand Griesdoorn, Ben Erren MScEA student en Prof. Dr. Hans Mulder MScBAVandaag gesproken met Ben Erren MScEA student en Prof. Dr. Hans Mulder MScBA over een architectuur workshop die binnenkort bij één van mijn opdrachtgevers gegeven zal worden. Ook in het aspect werken onder architectuur is er werk in het gebied van veranderingen, zowel een cultuuromslag als een persoonlijke ontwikkeling is nodig om het werken onder architectuur succesvol toe te passen! Het was een aangenaam overleg met voldoende kennis uitwisseling. Ik verheug mij nu al op de workshop later dit jaar!

Op zoek naar een onvergetelijk leven

25 junio, 201525 junio, 2015
Op zoek naar een onvergetelijk levenDe afgelopen weken heb ik veel gezien van de goede kant van mensen, het onbaatzuchtig bijdragen en geven was daarbij het centrale thema. Het bijdragen aan een groter geheel geeft veel mensen een voldaan gevoel. Maar wat als je niet kan bijdragen? Wat als je voortdurend het gevoel hebt dat je geleefd word? Dat je op de één of andere manier niet toe lijkt te komen aan jouw bijdrage aan de wereld? Vraag je dan het volgende af: Voor wie doe ik het? Waarom doe ik het? En wat doe ik eigenlijk? Als de antwoorden op die vragen niet overeenkomen met dat waarvan je voelt en weet dat goed voor jou is, kan het nooit goed voor een ander zijn! Hoe verander je dat? Met kleine stappen, het begint met je gedachten te richten op dat wat positief en goed is voor jouzelf en de ander. Kortom je denkt altijd in winnen voor iedereen! Vaak verneem ik dan van mensen: "ik doe dit omdat.........." En op de plaats van de puntjes staan dan veel verschillende drogredenen zoals: "ik geld moet verdienen","ik een gezin heb","ik een hypotheek moet betalen". Als je niet doet waar je gelukkig en succesvol mee bent verwacht je dan echt dat je het beste van jou aan jouw gezin kan geven? Als je niet gelukkig en succesvol bent in het leven, zou dat effect hebben op jou, jouw gezin en jouw omgeving? Dus richt jouw gedachten op wat je wilt bereiken, spreek met de mensen om jou heen over wat je wilt bereiken, neem de eerste stap naar een onvergetelijk leven! En als je wilt ben ik er om jou te ondersteunen in de ontdekkingstocht naar hetgeen dat jou succesvol en gelukkig maakt, Volgende keer iets over leiderschap. Een goede reis toegewenst, Ferdinand

Wisdom 7 & Grens van Gries zijn uitgekomen

12 septiembre, 201412 septiembre, 2014

GetContent

Wisdom 7 is uitgekomen! Geschreven door Ferdinand Griesdoorn MIM MBA MFC.

Een boek waarin de belangrijkste vragen en acties zijn opgenomen ten tijde van verandering. Zowel toe te passen binnen organisaties als op privé vlak!

Grens van Gries is uitgekomen! Geschreven voor Frank Vester.

Dit betreft een biografische roman, hoe een slechte start toch kan leiden tot een gelukkig en succesvol leven!

Nu te bestellen!

Wisdom 7 € 9,95 en Grens van Gries € 10,- en als leespakket (beide boeken) € 15,- Op 27 September is de boekpresentatie. Locatie: Clubhuis T’Hoekse aan de Markt 6 te Sint Maartensdijk om 20:00 uur!